Nagoyanian Alternate Takes
(ナゴヤニアン 極秘音源)Satoko Fujii Orchestra - Nagoya Version
Shingo Takeda(as), Akihiko Yashimaru(as), Kenichi Matsumoto(ts), Yoshihiro Hanawa(ts), Yoshiyuki Hirao(ts),Ryuichi Yoshida(bs), Natsuki Tamura(tp), Tsutomu Watanabe(tp), Takahiro Tsujita(tp), Misaki Ishiwata(tp), Tomoyuki Mihara(tb), Yuki Kanbayashi(tb), Tatsuki Yoshino(tuba), Yasuhiro Usui(g), Shigeru Suzuki(b), Hisamine Kondo(ds), Satoko Fujii(conductor)

1.Tobifudo
2.Pakonya
3.Jet Lag
4.Okesa
5.Freeze
6.Sola

Recorded 2003/05/19,2004/03/01
Nagoyanian発売記念おまけCD-R
2回も録音したのに、収録できなかった曲が多くてもったいないからと、発売記念に2004年11月のライブ会場でCDを買った人へおまけに付けられたCD-R。
当日まで藤井郷子もその存在を知らなかったといういわく付きである(笑)

1.back
0.top